Proč používat inotify

Technologie inotify je velmi užitečná v mnoha situacích, kdy je potřeba reagovat na události v souborovém systému. Bez inotify to lze někdy implementovat periodickým (nebo ručně vyžadovaným) ověřováním souborů a adresářů. Ale takový způsob je pomalý a plýtvá časem procesoru. inotify přináší rychlou a úspornou metodu, jak reagovat na změny a další události v souborovém systému.

inotify pracuje jako běžné "souborové" zařízení. Proto můžete používat normální systémová volání a funkce jako read(), select(), poll(), ioctl(FIONREAD) nebo close(). Pro maximální výkon lze mnoho různých souborů sledovat pomocí jediné instance inotify (jednoho souborového deskriptoru).

Narozdíl od jeho předchůdce, dnotify, nekomplikuje inotify práci mnoha omezeními. Pokud například sledujete soubory na výměnném médiu, nejsou tyto soubory zamčeny. V porovnání s tím, dnotify vyžaduje, aby soubory jako takové (resp. adresáře) byly otevřeny, a tedy je ve skutečnosti "zamyká" (brání odpojení média).

inotify řadí všechny události do front (podle instancí). Proto lze tyto události později číst naráz. Maximální délka front (a také maximální počet sledovaných souborů na instanci a maximální počet instancí na proces) lze změnit přes soubory v procfs.


English  Czech    [RSS]