inotify-cxx :: inotify C++ rozhraní

inotify-cxx je C++ rozhraní pro inotify. Je navrženo pro snadné použití technologie inotify pro Linux v aplikacích psaných v jazyce C++. Nemusíte se zabývat souborovými deskriptory a podobnými nepohodlnými věcmi. Místo toho můžete používat jednoduché třídy C++.


English  Czech    [RSS]